BHV en Corona.

 

Aangezien de maatregelen mbt het beperken van de gevolgen van het Corona virus steeds strenger worden, brengt dit ook de nodige problemen met zich mee.
Denk bijvoorbeeld eens aan uw BHV organisatie.
Hoeveel BHV'ers heeft u nog aanwezig binnen uw bedrijf?
Als werkgever blijft u de verplichting houden om voldoende BHV'ers aanwezig te houden om uw bedrijf/school/instantie open te mogen houden.

Om toch aan de verplichtingen te kunnen voldoen leveren wij naast onze bekende EHBO'ers ook BHV'ers en ander veiligheidspersoneel.
Wat wij hierin voor u kunnen betekenen leggen we graag zelf uit aan de hand van uw situatie.
Voor meer info zijn wij bereikbaar via 06-54730154 of mail even naar info@EHBOservice.eu

Samen met u bekijken we dan wat een passende oplossing kan zijn om ook uw bedrijf draaiende te houden.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Het aanstellen van een bedrijfshulpverlener (BHV’er) helpt om de veiligheid in het bedrijf te vergroten. Een BHV’er is een werknemer die is opgeleid om bij gevaarlijke situaties medewerkers en gasten hulp te verlenen.

Wat doet een BHV’er?

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Wat zegt de wet over bedrijfshulpverlening?

Verplichtingen bedrijfshulpverlening

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht goede bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer BHV'ers aan te wijzen. Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal BHV’ers moet men wel rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen.

De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als BHV’er optreden. Wel is het van belang dat iemand anders de taken over kan nemen als de directeur afwezig is.

Opleiding en uitrusting

Als het bedrijf BHV’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Bedrijven moeten naast het nemen van maatregelen ook contacten onderhouden met de betrokken externe hulpverleningsorganisaties wanneer er zich een ongeval voordoet.

 

(Tekst: arboportaal.nl)